Historie

V roce 2009 se rozhodl Václav Kotrbatý zákazníkům z řad průmyslových podniků v Moravskoslezkém kraji poskytovat služby v oblasti dodávky a montáže ocelových konstrukcí, opravy a dodávky technologických celků. Vznikla tak společnost VaKo montáže s.r.o.

S rozšířením rozsahu služeb v oblasti náhradních dílů a obrábění byla založena společnost VaKo Machining s.r.o.
Součástí služeb bylo zajištění stavebních prací po provádění montáží a tuto službu realizuje VaKo stavební s.r.o.
Od roku 2017 se specializuje na údržbu další specialista z našich řad VaKo údržba s.r.o.

Všechny společnosti se snaží zákazníkovi nabídnout komplexní služby dle požadavků od “ A “ až po “ Z” a to s profesionálním přístupem a vzájemným doplněním.

Václav Kotrbatý